TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Ruusupuu Finland (jäljempänä ”yritys”), Merivalkama 14, 02320 Espoo; Y-tunnus: 1370325-8

YHTEYSHENKILÖ  REKISTERIASIOISSA

Kaija Puro, sähköposti: ruusuenergiaa(at)gmail.com

REKISTERIN NIMI

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Ruusuenergiaa.fi-käyttäjärekisteri koostuu ruusuenergiaa.fi-sivuston uutiskirjeen tilaajien, maksuttomien oppaiden ja erilaisten tuotteiden ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä henkilöistä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Rekisteröityneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin henkilöihin sekä yrityksen ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Postituslistalle olevalle tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointimateriaalia.

Ruusuenergiaa-verkkokaupan tilaajarekisteri koostuu asiakkaan verkkokauppatilauksen yhteydessä antamista, tuotteen toimittamiselle välttämättömistä tiedoista.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Ruusuenergiaa.fi-käyttäjärekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Postituslistalle liittynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Ruusuenergiaa-verkkokaupan tilaajarekisteri koostuu seuraavista verkkokauppa-asiakkaan tilaamisen yhteydessä antamista tiedoista: etunimi, sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelin numero sekä tilatut tuotteet ja maksutiedot. Näitä tietoja säilytetään vero- ja kirjanpitolakien vaatima aika, jonka jälkeen ne tuhotaan luotettavalla tavalla. Verkkokaupan käyttöoikeus on vain yli 18-vuotiailla.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen, lataa maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan tai ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta Ruusupuu Finlandin ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti Suomen viranomaisille niin pyydettäessä.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille vain ja ainoastaan Active Campaign sähköpostimakkinointiohjelmaa käytettäessä. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield Standardiin.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun tietojärjestelmään. Se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Paperimuodossa oleva rekisteriaineisto on sijoitettu siten, että yrityksen ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUILLE

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat sekä uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa ruusuenergiaa.fi-sivuston linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa pientä komissiota. Jos kyseessä on ns. affiliate-linkki, siitä on mainittu sivustolla (*-merkillä tai blogipostauksen lopussa olevalla maininnalla). Linkin klikkaus ei aiheuta käyttäjälle kuluja eikä tuo tuloja sivuston ylläpitäjälle. Sivustolla suositellaan vain niitä tuotteita, jotka kirjoittaja on itse testannut, käyttänyt ja hyväksi todennut. Koska toisen käyttökokemus ei kuitenkaan ole takuu hyvästä valinnasta, niin älä osta tuotetta, jonka hankkimisesta itse et ole varma.    

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tällöin lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Ruusupuu Finland, Kaija Puro / rekisteriasiat, Merivalkama 14, 02320 Espoo.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee Ruusupuu Finland asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. Käyttäjä voi poistaa sähköpostilistalla olevat tietonsa uutiskirjeen/inspiraatiokirjeen lopussa olevan mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Huomioithan, että käyttäjällä/verkkokauppatilaajalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen säilyttämistä (esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuen).

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos käyttäjä on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn.

EVÄSTEET

Kaupallisten sivustojen tapaan yritys kerää tietoja ruusuenergiaa.fi–sivustolla vierailevilta käyttäjiltä. Tietoja käytetään palvelun parantamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Käyttäjän tulee erikseen hyväksyä evästeet voidakseen jatkaa sivuston käyttöä. Muussa tapauksessa sivuston käyttö tulee lopettaa heti.

Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, käyttäjällä on siihen täysi oikeus. Selaimen asetuksiin tutustumalla löytyy tämä vaihtoehto. Evästeiden kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston käytön sujuvutta.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla: ruusuenergiaa(at)gmail.com.

Päivitetty 17.5.2018